Utveckling av funktionstjänster – ett 3-årigt projekt som avslutas 2022.

Tricircular kommer att leda ett 3-årigt utvecklingsprojekt med fokus på vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag. Partners i projektet är bla Electrolux AB, ByggVesta AB, Förvaltaren och SKB. Projektet har erhållit en del av sin finansiering från Vinnova, som kommenterade sitt beslut om stöd:

“Ansökan är välskriven och presenterar ett spännande projektförslag med ett brett angreppssätt som hanterar både affärsmodeller, kundbeteenden, upphandling samt design för hållbarhet på ett tillfredsställande sätt. Aktörskonstellationen är branschöverskridande och gedigen liksom projektgruppen som bedöms ha relevant kompetens och erfarenhet för att driva projektet i mål. Genomförandet är väl genomtänkt och arbetspaketen täcker in många frågor som behöver utredas och testas. Sammanfattningsvis bedöms ett lyckat projektresultat ha god potential att bidra till utlysningens resultat -och effektmål.”

Läs mer om projektet hos Vinnova eller läs på projektets webbplats.