Pågående projekt

Vi arbetar bl.a. med att fram en hållbarhetsstrategi för ett infrastrukturbyggande bolag. Under början av 2021 avslutar vi uppdraget att stödje Lidl Sverige med att genomföra Hållbarhetsakuten inom ramen för Lidl Future Initiatives.

Sedan november 2019 arbetar vi med ett större lärprojektet som ska ta fram modeller för upphandling och försäljning av funktioner med syfte att öka graden av cirkularitet i användningen av vitvaror. De kommer att testas i fullskaliga utvecklings- och innovationspiloter tillsammans med samhällsnyttiga, kooperativa och privata bostadsbolag i Stockholmsområdet under tre år. Projektet har ett brett angreppssätt som hanterar nya affärsmodeller, förändrade kundbeteenden och design för cirkularitet. Modellerna ska därefter kunna spridas till andra länder. Projektet är stött till ca 50% av Vinnova, läs mer på deras webbplats.

Tidigare projekt:

Förstudien Vitvarutjänster för allmännyttiga hyresvärdar

Projektet syftade till att beskriva ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till kommunala bostadsbolag och att undersöka om det skulle vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Förstudien hade visst ekonomiskt stöd av Vinnova.

För att illustrera hur en vitvarubaserad funktionstjänst skulle fungera har vi i samarbete med en grupp kandidatstudenter från Linköpings Universitet tagit fram en film, för att se den klicka här.