TRICIRCULAR AB – Strategisk hållbarhetsrådgivning


Vi hjälper företagsledare att hantera affärsmöjligheter och risker relaterade till hållbar utveckling.

Mission


Vi stödjer företagsledare att hantera de möjligheter och risker som uppstår vid en allt mer hållbar utveckling av deras verksamhet. Vi utgår från en naturvetenskaplig grund med fokus på uthålligt värdeskapande för samhälle och ekonomi.

Vi erbjuder stöd för att utforma affärsstrategier utifrån verksamhetens väsentliga hållbarhets frågor. Fokus på affärsutveckling och kommunikation, ofta med stöd av digitala teknologier. Ett specialområde är rådgivning om införandet av affärsmodellen Product-as-a-Service, PaaS.

Kontakt


Jan Agri

Grundare och senior rådgivare jan@tricircular.se

Anders Lundkvist

Expertrådgivare anders@tricircular.se