Mission

Vi stödjer företagsledare att hantera de möjligheter och risker som uppstår vid en allt mer hållbar utveckling av deras verksamhet. Vi utgår från en naturvetenskaplig grund med fokus på uthålligt värdeskapande för samhälle och ekonomi.

Vi erbjuder stöd för att utforma affärsstrategier utifrån verksamhetens väsentliga hållbarhetsfrågor. Fokus på affärsutveckling och kommunikation, ofta med med stöd av digitala teknologier.