Skriver rapporter om PaaS utifrån VFB-projektet.

Under våren 2024 fokuserar vi på att dokumentera erfarenheterna och att dra slutsatser från projektet Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag, VFB, som avslutades formellt i november 2023. Läs mer om projektet på www.paas.nu

Fortsatt stöd av RE:Source

Under 2024 arbetar Jan med det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. I början på året handlar det både om att coacha utlysningsprojekt och att förbereda ett strategiskt projekt om best practice när det gäller arbete med resurseffektivisering i 4 branscher. Läs mer här om utlysningsprojekten https://resource-sip.se/projekt/